ทัวร์เกาหลีที่เคียงจู หน้าต่างบานสำคัญของเกาหลี

สำหรับการเดินทางทัวร์เกาหลีที่เคียงจู พื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอย่างมาก ทำให้เปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างบานสำคัญ ของเมือเกาหลีโดยตรง เนื่องจากในอดีตนั้นเมืองเคียงจูเป็นเมืองหลวง และได้เป็นศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรม ส่วนมากจะพบได้จากฝังอนุสาวรีย์ วัด หรือพระเจดีย์ เสียส่วนใหญ่
นับได้ว่าการเดินทางทัวร์เกาหลีที่เคียงจู เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนอยากรู้อยากเห็น และอยากสัมผัส ในปัจจุบันนี้ เมืองเคียงจูได้มีการสร้างพิพิธภัณฑ์ที่ไม่มีกำแพงขึ้นมาได้แก่
- Sokkoram grotto
เป็นพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยหินแกรนิต ที่เชื่อว่าจะคอยปกป้องและคอยคุ้มครองทุกคนจากผู้ที่มารุกรานที่เกิดจากชาวต่างชาติ จะตั้งอยู่บริเวณในถ้ำอยู่บนเขาโทฮัมซาน พระพักตร์ของพระพุทธรูปจะหันออไปทางทะเลตะวันออกไปทางประเทศญี่ปุ่น
- Pulkusa tample
เป็นวัดที่มีลักษณะเก่าแก่มากที่สุดในเคียงจู วัดแห่งนี้จะตั้งอยู่บริเวณทางทิศตะวันตกทางเขาโทฮันซาน จะมีสถาปัตยกรรมที่มีความเก่าแก่ และจะเป็นศูนย์รวมของชาวเกาหลีในปัจจุบันนี้
และถึงแม้ว่าเมืองเคียงจู เป็นเคยเป็นเมืองที่มีความรุ่งโรจน์ภายในอดีตของอาณาจักรชิลล่า แต่ความงดงามภายในเมืองเคียงจู ที่เกิดขึ้นจากความผสมผสาน ระหว่างความสวยงามของเกาหลี ระหว่างในอดีตกาลกับปัจจุบัน ส่งผลทำให้เมืองเคียงจู เป็นพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง ซึ่งไม่มีกำแพงกีดกั้น ไม่มีขีดจำกัด และยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเกาหลี ที่มีนักทัวร์เกาหลีและนักท่องเที่ยวเดินทางกันมาเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าเวลาผ่านไปสักแค่ไหน อย่างไรเคียงจูก็ยังคงมีความรุ่งโรจน์อยู่ดี

สนใจจองทัวร์เกาหลีราคาถูกได้ที่ http://www.tourxpresscenter.com/package/39/ทัวร์เกาหลี.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>