เดินทางทัวร์ประเทศเกาหลีที่หมู่บ้านประเพณีนิยมนัมซานฮันอก ( Namsan Hanok Village )

เกาหลี

จะการท่องเที่ยวญี่ปุ่นทั้งที ก็ต้องได้สัมผัสกับบรรยากาศแห่งความเป็นประเทศญี่ปุ่นโดย แท้ ถึงจะสมกับราคาคุยว่าครั้งหนึ่งเราได้สัญจรทัวร์ญี่ปุ่นอย่างแน่แท้ แต่การสัญจรทัวร์ญี่ปุ่นในแต่ละครั้ง นักเดินทางเองอาจจะได้ค้นพบกับบาง สิ่งบางอย่าง ที่สามารถบ่งบอกได้ว่า ความเป็นประเทศญี่ปุ่นมีดีอย่างไร และอะไรคือตัวตนของคนญี่ปุ่นโดยแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตการดำรงอยู่ของชาว ญี่ปุ่น หรือแม้กระทั่งขนบ ธรรมเนียมของชาวญี่ปุ่น ที่เราจะอาจเข้ามาสัมผัสได้จากการทัวร์ใน ครั้งนี้อย่างครบถ้วน
 
ดิน แดนแห่งวัฒนธรรมญี่ปุ่น มีอะไรอีกมากมายให้นักเที่ยวได้เดิน ทางไปสัมผัส อย่างสถานที่เที่ยวที่ขึ้นชื่อ ของประเทศเกาหลีอีกดินแดนหนึ่งคงต้องมอบให้กับ หมู่บ้านธรรมเนียมนัมซานฮันอก ( Namsan Hanok Village ) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จะนำพานัก ทัวร์ประเทศเกาหลีจากทั่วทุกมุมโลก ให้ได้ไปสัมผัสกับแบบอย่างการดำเนินชีวิตของชาวญี่ปุ่นในอดีตที่ผ่านมา ผ่านบ้านเรือนที่ได้รับการบูรณะในสภาพที่ดั้งเดิม ภายหลังที่ได้มีการย้ายมาจากตัวเมืองโซลนั่นเอง ซึ่งหมู่บ้านธรรมเนียมนัมซานฮันอก ( Namsan Hanok Village ) เป็นหมู่บ้านหนึ่งในประเทศเกาหลีที่จะนำพาคุณไปสัมผัสและได้เชยชมกับสถาปัตย์ญี่ปุ่นที่ มีเอกลักษณ์ บ่อยครั้งแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ถูกจัด ให้เป็นสถานที่ทางวัฒนธรรม รวมถึงงานแต่งงาน การละคร และระบำหน้ากาก พร้อมทั้งมีการแสดงหัตกรรมและการออกร้านค้าของชาวเกาหลี
 
ซึ่งหมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซานฮันอก ( Namsan Hanok Village ) เป็นหมู่บ้านที่ก่อตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ เทือกเขานัมซาน ซึ่งมีแหล่งน้ำและสายน้ำไหลผ่านพร้อมทั้งมีศาลาซอนนู กัก ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นแหล่งอาศัยของนกกระเรียน เปรียบเหมือนเป็นแหล่งพักผ่อนที่มีชื่อ เสียงในช่วงฤดูร้อนนั่นเองญี่ปุ่น

ทัวร์เกาหลี ติดตามร่องรอยศิลปิน และศึกษาประวัติศาสตร์ ขนมธรรมเนียมเกาหลีไปด้วยกัน

นอกจากเรื่องราวของวงการบันเทิง และการศัลยกรรมแล้วสิ่งที่ล่อใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาติอื่นเลือกที่จะเดินทางมาทัวร์ เกาหลีเห็นจะแป็นบรรยากาศ พร้อมกับบ้านเมืองที่สวยงามของที่นี่ เนื่องจาก เกาหลีจัดเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมกับสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม ซึ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเลือกที่จะเดินทางมา ทัวร์เกาหลีในแต่ละปีอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของอาหารการกินที่นอกจากจะเป็นที่สนใจของบรรดาผู้เดินทางแล้ว ยังเป็นสินค้าส่งออกที่สามารถสร้างรายได้ให้กับ เกาหลีอยู่ไม่น้อย ไม่นับรวมเรื่องราวของบรรดานวัตกรรมทางเทคโนโลยีในด้าน ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศัลยกรรม หรือ นวัตกรรมความงามต่างๆ ที่เป็นเหตุให้หลายบริษํทเลือกที่จะจัดการทัวร์เกาหลีเพือกา รนี้เป็นพิเศษ หรือ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื่อสารที่เกาหลีสามารถทำได้ ดีกว่าหลายประเทศพร้อมกับมีการพัฒนาไปได้ในเวลาอัน สั้น เป็นเหตุให้เกาหลีสามารถก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีการพัฒนา อย่างมากเป็นที่โจษขานของคน ทั่วโลกอย่างเร็ว